STEROID.bz

منبع اطلاعات شما استروئید
 انتخاب زبان 
Switch to english Switch to german Switch to french Switch to dutch Switch to italian Switch to spanish Switch to swedish Switch to norwegian Switch to russian Switch to danish Switch to finnish Switch to greek Switch to portuguese 
 Switch to chinese Switch to hungarian Switch to japanese Switch to arabic Switch to polish Switch to bulgarian Switch to hebrew Switch to slovenian Switch to vietnamese Switch to hindi Switch to persian Switch to latvian Switch to lithuanian 
 
 
  st  پروفیل استروئیدهای
st
  Agovirin Depot  Agovirin Depot
  Anabol  Anabol
  Anabol bulk  Anabol bulk
  Anabol sachet  Anabol sachet
  Anapolon  Anapolon
  Andriol  Andriol
  Andriol bulk  Andriol bulk
  Androlic  Androlic
  Androlic bulk  Androlic bulk
  Apcalis Oral  Apcalis Oral
  Apidra  Apidra
  Azolol  Azolol
  Azolol bulk  Azolol bulk
  BIG-PACK 100x  BIG-PACK 100x
  BIG-PACK 10x  BIG-PACK 10x
  BIG-PACK 40x  BIG-PACK 40x
  BIG-PACK 5x  BIG-PACK 5x
  Bolde 250  Bolde 250
  Boldenone Undecylenate  Boldenone Undecylenate
  BoldoJect  BoldoJect
  Bonavar  Bonavar
  Caverta  Caverta
  Cetabon  Cetabon
  Cetabon bulk  Cetabon bulk
  Cialis  Cialis
  Clenbuterol  Clenbuterol
  Clenbuterol LA  Clenbuterol LA
  Clenbuterol Tablets  Clenbuterol Tablets
  Clomiphene Citrate  Clomiphene Citrate
  Cutfat -  Cutfat -
  CypioJect  CypioJect
  Cypionax  Cypionax
  Cypionax bulk  Cypionax bulk
  D-Nandrolon  D-Nandrolon
  Danabol  Danabol
  Danabol LA  Danabol LA
  Deca Durabolin  Deca Durabolin
  DecaJect  DecaJect
  DecaJect Depot  DecaJect Depot
  DNP  DNP
  DNP bulk  DNP bulk
  Drostanolone Injection  Drostanolone Injection
  Drostanolone Propionate  Drostanolone Propionate
  DuraJect  DuraJect
  E-Methenolon  E-Methenolon
  E-Trenbolon  E-Trenbolon
  EnanJect  EnanJect
  Essentiale Forte  Essentiale Forte
  Genesis rHGH  Genesis rHGH
  Genotropin 16  Genotropin 16
  Halotestin Tablets  Halotestin Tablets
  Hemogenin  Hemogenin
  Humanotrope without  Humanotrope without
  Humulin  Humulin
  Hypodermic Needle  Hypodermic Needle
  Insulin Hypodermic  Insulin Hypodermic
  Kamagra Chewable  Kamagra Chewable
  Kamagra Fizz  Kamagra Fizz
  Kamagra Gold  Kamagra Gold
  Kamagra Oral  Kamagra Oral
  Kamagra Soft  Kamagra Soft
  Kamagra week  Kamagra week
  Kefei Somatotropin  Kefei Somatotropin
  Levitra  Levitra
  Lovegra  Lovegra
  MasterJect  MasterJect
  Mesviron 25  Mesviron 25
  Methacaps  Methacaps
  Methacaps 1  Methacaps 1
  Methandienone Bayer  Methandienone Bayer
  Methandienone Injection  Methandienone Injection
  Methandienone LA  Methandienone LA
  Methandienone Tablets  Methandienone Tablets
  Methandrostenolon  Methandrostenolon
  Methenolone Enanthate  Methenolone Enanthate
  Methycaps  Methycaps
  Methycaps 1  Methycaps 1
  Methyl-1-Testosteron  Methyl-1-Testosteron
  Methyltestosterone Tablets  Methyltestosterone Tablets
  Mix Products  Mix Products
  Nandrolone Decanoate  Nandrolone Decanoate
  Nandrolone Phenylpropionate  Nandrolone Phenylpropionate
  Naposim  Naposim
  Naposim bulk  Naposim bulk
  Omnadren  Omnadren
  Omnadren bulk  Omnadren bulk
  Omnadrenbulk  Omnadrenbulk
  Orlimax  Orlimax
  Ovigyn  Ovigyn
  Oxacaps  Oxacaps
  Oxacaps 1  Oxacaps 1
  Oxandro Tablets  Oxandro Tablets
  Oxandrolone Bayer  Oxandrolone Bayer
  Oxandrolone LA  Oxandrolone LA
  Oxandrolone Tablets  Oxandrolone Tablets
  Oxycaps  Oxycaps
  Oxycaps 1  Oxycaps 1
  Oxymetholon  Oxymetholon
  Oxymetholone IH  Oxymetholone IH
  Oxymetholone LA  Oxymetholone LA
  Oxymetholone Tablets  Oxymetholone Tablets
  P-Drostanolon  P-Drostanolon
  Pregnyl  Pregnyl
  Primabolan LA  Primabolan LA
  Primobolan Depot  Primobolan Depot
  Primobolan Injection  Primobolan Injection
  Primobolan Tablets  Primobolan Tablets
  PrimoJect  PrimoJect
  PropioJect  PropioJect
  Propionate 200  Propionate 200
  Provigil  Provigil
  Proviron Bayer  Proviron Bayer
  Reduce  Reduce
  Salbutamol WZF  Salbutamol WZF
  SEPTONEX PLUS  SEPTONEX PLUS
  Serpafar  Serpafar
  Sibucaps  Sibucaps
  Sibucaps 1  Sibucaps 1
  Sibutramine Tablets  Sibutramine Tablets
  Slim Trim  Slim Trim
  Somatrope  Somatrope
  Spiropent  Spiropent
  Stanocaps  Stanocaps
  Stanocaps 1  Stanocaps 1
  StanoJect  StanoJect
  Stanol  Stanol
  Stanol Injection  Stanol Injection
  Stanozolol Bayer  Stanozolol Bayer
  Stanozolol Injection  Stanozolol Injection
  Stanozolol LA  Stanozolol LA
  Stanozolol Tablets  Stanozolol Tablets
  Stargate  Stargate
  Superanabolon  Superanabolon
  Superanabolon bulk  Superanabolon bulk
  SustaJect  SustaJect
  Sustanon 250  Sustanon 250
  Sustinex -  Sustinex -
  Syringe BRAUN  Syringe BRAUN
  T-Cypionat  T-Cypionat
  T-Enanthat  T-Enanthat
  T3  T3
  T3 +  T3 +
  T3 -  T3 -
  T3 Genesis  T3 Genesis
  T3 Liothyronine  T3 Liothyronine
  Tamocaps  Tamocaps
  Tamocaps 1  Tamocaps 1
  Tamoxifen Citrate  Tamoxifen Citrate
  Tamoxifen Ebewe  Tamoxifen Ebewe
  Tamoxifen Sopharma  Tamoxifen Sopharma
  Test-prop 100  Test-prop 100
  Testex Elmu  Testex Elmu
  Testolic  Testolic
  Testolic bulk  Testolic bulk
  Testomix  Testomix
  Testosteron Depo  Testosteron Depo
  Testosterone Compound  Testosterone Compound
  Testosterone Cypionate  Testosterone Cypionate
  Testosterone Enanthate  Testosterone Enanthate
  Testosterone Propionate  Testosterone Propionate
  Testosteronum Prolongatum  Testosteronum Prolongatum
  TrenaJect  TrenaJect
  Trenbol 100  Trenbol 100
  Trenbolone Acetate  Trenbolone Acetate
  Trenbolone Enanthate  Trenbolone Enanthate
  Turicaps  Turicaps
  Turicaps 1  Turicaps 1
  Turinalon  Turinalon
  U-Boldenon  U-Boldenon
  Undestor  Undestor
  Undestor bulk  Undestor bulk
  Viagra  Viagra
  Winstrol  Winstrol
  Winstrol Depot  Winstrol Depot
  Womera  Womera
  X-Boldenon  X-Boldenon
  X-Cypionat  X-Cypionat
  X-Masteron  X-Masteron
  X-Nandrolat  X-Nandrolat
  X-Nandrolon  X-Nandrolon
  X-Primobolon  X-Primobolon
  X-Prolongat  X-Prolongat
  X-Propionat  X-Propionat
  X-Sustanat  X-Sustanat
  X-Trenbolat  X-Trenbolat
  X-Trenbolon  X-Trenbolon

  st مقالات استروئیدهای
st
Steroid Injections Steroid Injections
Steroid Injections Part II Steroid Injections Part II
Steroids Detection Times Steroids Detection Times
Steroids Half Life Steroids Half Life
Best Steroids Best Steroids
Coming Off Steroids Coming Off Steroids
Les effets des strodes Les effets des strodes
Steroid-Injektionen Teil I Steroid-Injektionen Teil I

 

st


T-Cypionat


تستوسترون cypionate بسیار شبیه به enanthate tesosterone. اگر چه نیمی از زندگی و دوره های مختلف زندگی فعال هستند ، آنها مشابه است. تزریق معمولا کمتر مکرر برای cypionate. تستوسترون پادشاه سازندگان وسیع و برای این منظور نیز هزینه نسبتا موثر است. این نسخهها کار میکند و یا به تنهایی و یا انباشته به ایجاد چرخه حجیم بزرگ است. است در معرض خطر عوارض جانبی به علت تبدیل آن به DHT و پتانسیل را دارد که فرم استروژن ، باعث سینهها. این ویژگی همچنین باعث تمایلات عالی آن را به جمعی از جمله ساختمان داشته باشد. با توجه به برخی از عوارض جانبی دیگر مانند احتباس آب ، آن را ممکن است به تنهایی استفاده می شود بهترین دستاوردهای جمعی برای لاغر ، اما با حجیم می آید علاوه بر این بسیاری از عضله و نیز در برخی از دستاوردهای چربی و وزن آب است. این است معمولی و بخشی طبیعی از بدنسازان پیشرفته 'sهنگ حجیم.

دوزهای 200 - 100mg در هفته شایع است با استفاده از تستوسترون cypionate ، با نتایج بسیار خوبی در بر داشت میدوی در حدود 500 میلی گرم یا کمتر برای کاربر 1 زمان و در میان 500 - 1000mg بارگیری در این هفته برای ورزشکاران پیشرفته تر. پشته تستوسترون و به هیچ چیز دیگری است و همچنین زمانی که به تنهایی بزرگ. هنگامی که اثرات انباشته با آنابولیک آندروژنی ، یکی دیگر از استروئید ، آندروژنی متمایز ممکن است دیده می شود. با استفاده از cypionate به عنوان احیا کننده بهبود ظرفیت و همچنین آموزش خشونت که منجر به افزایش قابل توجه مقاومت کلی در طول دوره از چرخه.

تستوسترون cypionate محصول طولانی است اقدام تنها ، تستوسترون استر. این طول 8 کربن است و بیشتر در بافت چربی ذخیره می شود که تزریق داخل muscularly. این است که به آرامی و مداوم در بدن آزاد شده پس از آن تزریق می شود. سطوح خونی اوج cypionate 24-48 ساعت پس از تزریق و پس از آن کاهش آرام است. سطوح خونی رسیدن به نقطه ثابت 12 روز بعد از تزریق اولیه و اقامت در آنجا برای بیش از 3 هفته. Cypionate معمولا تزریق یک بار در هفته ، که باعث پایین ترین دوز بسیار بالاتر از 1 / 2 دوز اوج در هر زمان داده شده است. هر تستوسترون ، به عنوان پادشاه سازندگان انبوه ، مقرون به صرفه هستند پشته محصولات و مهم برای هر استروئیدی است. به تنهایی ، کاربر می تواند انتظار برای دیدن برخی از دستاوردهای قابل توجه است. طولانی طبیعت اقدام از cypionate اجازه می دهد تا کاربر برای تزریق کمتر در حالی که حفظ سطوح خونی با ثبات است.

تستوسترون cypionate کاربر خوب است انتخاب را برای 1 ساعت هم استروئید. چرخه ساده که متشکل از 500 میلی گرم cypionate بارگیری در این هفته به مدت 10 هفته ، با ancillaries در دست ، پست و استاندارد چرخه درمان می کند 1 دوره خوب و عالی می تواند توده ایجاد برخی از دستاورد های عضلانی در ایران. همراه با کسانی که دستاوردهای در آمده برخی از دستاوردهای چربی و همچنین rentention آب ، اما این بخش استاندارد از حجیم شدن می شود و باید انتظار داشت. Enanthate یا cypionate نیز چرخه به طور معمول ترجیح داده sustanon برای بیش از 1 ، به دلیل ناتوانی در حفظ سطح خون پایدار sustanon در حالی که در عین حال به حداقل رساندن تعداد دفعات تزریق. برای راندمان حداکثر ، هر روز یا هر روز دیگر تزریق sustanon معمولا اداره می شود. این غیر ضروری است در حالی که با استفاده از cypionate به دلیل به طول شدید خود را از عمل است.

طولانی اقدام استر تستوسترون خواهد شد بسیار مفید برای نیازهای حجیم و cypionate وجود دارد محصول است که ساده تر نسبت به برخی دیگر از استروئید. هنوز برای گفتن این عوارض خود را بدون سهم است ، اما انتخاب خوبی ، به ویژه برای کسانی که تازه به بدنسازی افزایش یافته است. قطع محصول رخ دهد اثرات نمی باشد گزینه مورد در سمت ، چرا که ادامه خواهد داشت به تشدید این عوارض در طول دوره زمان طولانی به علت طول مدت عمل این استروئیدی است. داروهای جنبی مانند nolvadex ، proviron ، clomid و ممکن است کمک کننده گونادوتروپین جفتی انسان ، هر دو در طول چرخه و چرخه پست برای کمک به بازگرداندن تولید تستوسترون طبیعی است. تستوسترون cypionate معطر می کند کمی بیشتر از sustanon ، اما زمانی که با استفاده از چه مواد مخدر ، 1 باید آشنا با ضد استروژن مانند nolvadex clomid و استفاده و یا یکی از آنها هنگامی که نشانه های gyno رخ می دهد.

هر فرم از تستوسترون می شود دیگر اقدام و در زمان های دشوار برای کنترل. داشتن مواد مخدر فرعی در نظر گرفته شده است دست بسیار مهم است به علت احتمال عوارض می شود. با این حال ، این اثر جانبی خطرات بالقوه انجام سود نمی آیند بدون -- که به نفع این است که تستوسترون است قدرتمند ترین سازنده توده و پشته است وجود دارد و تنها در مورد هر چیزی. سود افزوده cypionate این است که طولانی اقدام استر تنها نیاز به تزریق بارگیری در این هفته تنها به استنباط دستاوردهای بزرگ است. این امر به خصوص cypionate کاربر جذاب برای اولین بار ، که به احتمال زیاد باید بدون هیچ تجربه قبلی با

T-Cypionat

خرید تی Cypionat | تی Cypionat برای فروش | خرید تی Cypionat | فروش تی Cypionat | تی Cypionat دوز | تی Cypionat چرخه | تی Cypionat عوارض جانبی | 
 | استروئیدها خرید | استروئیدها برای فروش | خرید استروئیدها | فروش استروئیدها | مقدار مصرف استروئیدها | استروئیدهای سیکلهای | اثرات جانبی استروئیدهای |
 steroids profiles steroids   (c) 2009-2016 www.steroid.bz
 
 
 
toplist